Zaregistrovať sa
Zúčastnite sa a prispejte tak na dobrú vec

Svojou účasťou v súťaži CEWE Photo Award 2021 vykonáte dobrý skutok. Za každú zaslanú fotografiu spoločnosť CEWE prispeje desiatimi centmi dobročinnej organizácii SOS Children's Villages international – ide o trvalo udržateľnú investíciu do budúcej generácie, sociálnej stability a budúcnosti nášho krásneho sveta.

CEWE a dobročinná organizácia SOS Children's Villages international

CEWE a dobročinná organizácia SOS Children's Villages international

SOS Children´s Villages International a CEWE úzko spolupracujú už od roku 2013. Od tej doby sme venovali viac ako 1,5 milióna eur rodinám a deťom po celom svete. CEWE podporuje aj ďalšie projekty, ktoré pomáhajú. V roku 2017 sa jednalo okrem iného o pomoc deťom v Somálsku behom hladomoru a o humanitárnu pomoci v oblasti Diffa v Nigeri a Nigérií. V roku 2020 sme podporili aj projekty na pomoc pri mimoriadnych udalostiach korona. Spolupráca s SOS Children´s Villages sa pre CEWE stala srdcovou záležitosťou. Okrem finančnej podpory sa venujeme aj vecným darom a dobrovoľnej práci, do ktorej sú zapojení mnohí naši zamestnanci v Nemecku a v celej Európe. Vďaka tejto spolupráci si CEWE vybudovalo úzke vzťahy s SOS Children´s Villages International v jednotlivých krajinách – v Ghane, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Nórsku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Belgicku. Za túto všestrannú a výnimočnú podporu bolo CEWE ocenené cenou SOS Children´s Villages International Excellence Award. CEWE chápe svoj hospodársky úspech ako záväzok voči verejnosti. „Vďaka dlhodobej a nebyrokratickej podpore mohlo byť iniciovaných a zrealizovaných veľa projektov“, potvrdzuje Petra Horn, predsedníčka SOS Children´s Villages International, príspevok k sociálnej zodpovednosti skupiny CEWE. Aj v roku 2020 podporí spoločnosť CEWE v Nemecku a v iných krajinách vybrané medzinárodné projekty, ktoré rozvíjajú kreativitu a talenty detí a mladistvých. Vľavo môžete vidieť odovzdanie šeku na slávnostnom gala CEWE Photo Award 2019 vo Viedni. CEWE venovalo za každú prihlásenú fotografiu 10 centov SOS Children´s Villages International. Bola tak vyzbieraná sumu 44.815,20 eur (čo zodpovedá 448.152 fotografiám).

O organizácii

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description