Odborná porota fotosúťaže

Našu porotu tvoria renomovaní odborníci, novinári a fotografi.

Porota si bude všímať najmä kvalitu snímky (zaostrenie, osvetlenie, kompozíciu atď.) a prezentáciu obrazových myšlienok z hľadiska témy súťaže. Vyhovujúci musí byť aj celkový dojem fotografie, od výberu kategórie až po stvárnenie snímky. Aby sa odoslaná fotografia dostala do užšieho výberu, musí okrem iného spĺňať nasledujúce kritériá:

• musí byť zachovaná príslušná veľkosť, minimálne 1 920 x 1 080 pixelov,
• v jednom súbore smie byť iba jedna fotka (žiadne koláže),
• nesmú sa používať rámy, grafické prvky ani zjavné manipulácie obrazu,
• na fotografii sa nesmú nachádzať textové prvky, napr. meno fotografa alebo copyright vodoznak.

Hodnotenia a komentáre na našej internetovej stránke predstavujú pri záverečnom hodnotení iba jeden z parametrov, takže príležitosť vyhrať budú mať aj fotografie s nízkym počtom príspevkov.

 

porota-cewe-photo-award

    Partner
    • PHG
    global.drag_and_drop.header
    global.drag_and_drop.description