Impressum

Organizátrom súťaže je: 

CEWE a.s. 

Sídlo: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 

Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 842/B 

IČO: 31395937

IČ DPH: SK2020349034

DIČ: 2020349034

Bankové spojenie: UniCredit Bank, IBAN: SK17 1111 0000 0010 0837 0000

Swift: UNCRSKBX 

Webová adresa: www.cewe.sk

Email: cewe@cewe.sk

Telefón: 02/6820 4415

Partneri
  • kk
  • kk
  • hh
  • ff
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description