Zaregistrovať sa
Porota

Naša porota sa skladá z uznávaných odborníkov, novinárov a fotografov.

Porota sa zameriava predovšetkým na kvalitu fotografie (zaostrenie, expozícia, kompozícia, atď.) a ako dobre zodpovedá predstava fotografie požiadavkám súťaže. Fotografia musí byť v každom ohľade dobrá: od jej vhodnosti pre vybranú kategóriu až po jej zloženie. Na to, aby bola fotografia vybraná do užšieho výberu, musia byť splnené tieto kritériá:

• Fotografia musí mať vhodnú veľkosť: najmenej 1 080 x 1 080 pixlov.
• V každom súbore musí byť iba jeden obrázok; žiadne koláže.
• Nesmie existovať rám, grafické prvky ani zjavná manipulácia s obrázkom.
• Na obrázku nesmie byť žiaden text (napr. meno fotografa alebo oznámenie o autorských právach).

Hodnotenia alebo komentáre na našej webovej stránke sú iba jedným parametrom, ktorý sa berie do úvahy pri konečnom hodnotení. Fotografie s iba niekoľkými hodnoteniami alebo komentármi môžu tiež vyhrať.

Porota: CEWE Photo Award 2019

    global.drag_and_drop.header
    global.drag_and_drop.description