Nettiquette

Vážení účastníci súťaže,

všetkým účastníkom chceme zaistiť komfortnú komunikáciu. Preto by sme vás radi požiadali o zachovávanie noriem spoločenského správania v rámci našej komunity. Nezabúdajte, prosím, že na druhej strane obrazovky sedia ľudia, od ktorých by ste určite aj v reálnom svete očakávali primerané správanie.

Pravidlá netikety:

Vyjadrujte sa jasne

Pri zverejňovaní príspevku neopomínajte skutočnosť, že tento príspevok budú čítať ľudia z celej Európy. Vyhýbajte sa regionálnym dialektom a formulujte jasné a celé vety. Podľa možnosti sa vyjadrujte tak, aby vám rozumeli všetci.

Buďte milí

Prívetivé vystupovanie stimuluje komunikáciu. Ak sa vám niečo páči,
čo ste si prečítali alebo pozreli, povedzte to. Vyhýbajte sa osobným invektívam voči iným účastníkom. Neuchyľujte sa k urážkam a dávajte si pozor na svoju intonáciu. Irónia a dvojzmysly sú často interpretované nesprávne. Ak máte kritickú poznámku, formulujte ju zdvorilo a vecne.

Rešpektujte názor iných

Zachovávajte chladnú hlavu pri kritizovaní alebo negatívnom hodnotení fotografie alebo príspevku. Príspevky si čítajte pokojne, zamyslite sa, či chcete na ne reagovať a napíšte vecný komentár. Nebuďte slepo neodpúšťajúci, upustite od urážok a naučte sa odpúšťať.

Dbajte na primeraný obsah

Rasistické, sexistické alebo iné poznámky porušujúce ľudské práva nemajú na tomto mieste čo hľadať.

Ak sa bude pridŕžať týchto jednoduchých pravidiel, dokážeme vám garantovať úžasné fórum a napínavú súťaž so živou výmenou fotografií a názorov. Veľa zábavy!

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description