Zúčastnite sa a prispejte tak na dobrú vec

Svojou účasťou v súťaži CEWE Photo Award 2019 vykonáte dobrý skutok. Za každú zaslanú fotografiu spoločnosť CEWE prispeje desiatimi centmi dobročinnej organizácii SOS Children's Villages international – ide o trvalo udržateľnú investíciu do budúcej generácie, sociálnej stability a budúcnosti nášho krásneho sveta.

CEWE a dobročinná organizácia SOS Children's Villages international

CEWE a dobročinná organizácia SOS Children's Villages international

Už od roku 2013 je spoločnosť CEWE úzko spätá s dobročinnou organizáciou SOS Children's Villages international formou vzájomného partnerstva. Naša tradičná oldenburská organizácia odvtedy darovala rodinám a deťom v núdzi už viac ako milión eur. Okrem stálych projektov podporuje spoločnosť CEWE aj aktuálne projekty naliehavej humanitárnej pomoci. K nim v roku 2017 okrem iného patril aj projekt poskytovania starostlivosti deťom trpiacim hladomorom v Somálsku či humanitárne opatrenia na pomoc v regióne Diffa, ktorý sa nachádza v hraničnej oblasti medzi Nigerom a Nigériou. Spolupráca s organizáciou SOS sa časom pre spoločnosť CEWE stala skutočnou srdcovou záležitosťou. Okrem finančnej podpory sa spoločnosť angažuje aj vecnými darmi či dobrovoľníckou činnosťou mnohých jej zamestnancov v príslušných nemeckých aj európskych pobočkách. Tak vznikli mimoriadne úzke vzťahy so zariadeniami Kinderdorf v Ghane, Maďarsku, Česku, Poľsku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Belgicku. Za túto mnohostrannú a mimoriadnu sociálnu aktivitu bola spoločnosť CEWE organizáciou SOS Children's Villages international vyznamenaná prvým ocenením Excellence Award. „Spoločnosť CEWE chápe svoj hospodársky úspech mimoriadnym spôsobom ako záväzok voči spoločnosti. Vďaka dlhodobej a nebyrokratickej podpore sa nám podarilo spustiť a úspešne realizovať množstvo projektov pomoci,“ oceňuje dlhodobý príspevok podnikateľskej skupiny CEWE k všeobecnému dobru pani Sabine Fuchsová, výkonná riaditeľka organizácie SOS Children's Villages Global Partner. Aj v roku 2018 spoločnosť opäť prispeje čiastkou vo výške 250 000 eur na zariadenia v Nemecku, ako aj vybrané medzinárodné projekty na podporu detí a rodín v núdzi.

O organizácii

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description